Felhasználási Feltételek

Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt,
szöveget, szoftvert, fotót, képet, videót, programkódot, grafikát, hangot és egyéb anyagot
(együttesen: Tartalom) az Mft Plusz Bt. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti a
nyilvánosság tagjai számára, kizárólag az alábbiakban leírt, törvényes célokra.

 1. Feltételek elfogadása
  A Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával a Weboldal látogatója
  (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket
  (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. A
  Felhasználó kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az általa képviselt fél
  nevében elfogadni. Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam
  jogszabályai, törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős
  ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének
  végrehajthatóságát.
  Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a fenti feltételeket, nem használhatja a
  Weboldalt.
  Az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy visszavonhatja a hozzáférést
  vagy az oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a
  Weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket.
 2. Hozzáférési jogosultságok
  Az Üzemeltető a Weboldalhoz való hozzáférési jogosultságot bármikor módosíthatja,
  visszavonhatja vagy megszüntetheti.
 3. A tartalom használatára vonatkozó feltételek és kikötések
  A Tartalmat szerzői jog védi. Copyright ©Üzemeltető Minden jog fenntartva. A Weboldal teljes
  tartalma az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető társaság részére a Tartalom használatára jogot
  adó más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi.
  A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem
  értelmezhető úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a weboldalon megjelenő
  szellemi tulajdon használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető,
  vagy a megfelelő harmadik fél írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés
  hiányában. Az Üzemeltető nem ad a Felhasználó részére semmiféle kifejezett vagy
  hallgatólagos jogot az Üzemeltető vagy harmadik személyek a Weboldalon megjelent szellemi
  tulajdona vonatkozásában. A Felhasználó az Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy
  előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja,
  nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem
  módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból
  származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá
  a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen
  médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
  Tilos a honlap tartalmát jogszabályba ütköző vagy az Üzemeltető jó hírnevét vagy üzleti
  érdekét sértő módon vagy célra felhasználni.
  Ha az Üzemeltető külön nem jelzi, úgy a Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi
  védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos, kivéve, ha
  a Weboldalon található szöveg eltérően nem rendelkezik. A weboldalon bemutatott képek,
  fényképek és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak, vagy engedéllyel
  használja azokat. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket,
  védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket
  sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
  Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 4. Hozzájárulás
  Az Üzemeltető hozzájárul a Weboldal számítógépen vagy mobiltelefonon történő
  böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal – nem terjesztési
  szándékkal történő kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az
  Üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges. A szabályzat szempontjából terjesztésnek
  minősül a lap többszörözött részének további felhasználása, adatbázisban történő tárolása,
  letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala.
 5. Módosítások
  Az Üzemeltető bármikor, értesítés nélkül, részben vagy egészben módosíthatja vagy
  eltávolíthatja a Tartalmat. Az Üzemeltető az itt közölteket frissítve időről időre módosíthatja
  jelen feltételeket. A Felhasználó a Weboldal használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek
  tekinti ezeket a módosításokat, és vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy
  lássa, milyen feltételeket köteles betartani.
 6. Külső hivatkozások
  Hogy minél értékesebb tartalmat biztosítson látogatóinak, az Üzemeltető különböző külső
  weboldalakra hivatkozhat a weboldalról. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor
  még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati
  feltételeit.
Mft ProjektKezelő Kft
Megszakítás